Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@interia.pl

Telefon  14 613 20 35

Najważniejsze wydarzenia

   W dniach 10 – 11.11.2017r. odbył się już 20-ty, jubileuszowy Rajd Młodzieżowy Szlakiem cmentarzy z I wojny światowej ,,Jak Oni w 1914r”.  Jego organizatorami byli tradycyjnie: Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej. Impreza z roku na rok, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. W tym roku do udziału w rajdzie zgłosiło się 27 drużyn ze szkół podstawowych, gimnazjów  i szkół średnich z powiatów: bocheńskiego, tarnowskiego i limanowskiego. Rajd zgromadził łącznie 281 turystów. Uczestnicy rajdu prowadzeni byli przez przewodników beskidzkich z dwóch punktów wyjściowych. Pierwszym z nich był cmentarz nr 368 na Jabłońcu – Limanowa, a drugim cmentarz 308 w Królówce, aż do punktu docelowego, którym była sala widowiskowa CKSiT w Żegocinie. Zgromadzeni w niej uczestnicy, na wieczornym spotkaniu, zostali oficjalnie powitani przez pana Wójta Gminy – Jerzego Błoniarza i mogli wysłuchać  prelekcji historycznej na temat operacji łapanowsko – limanowskiej i I wojny światowej, przygotowanej przez panią Halinę Pączek  nauczycielkę historii – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej.
    Kolejnym punktem wieczoru, było wysłuchanie pieśni i poezji patriotycznych przygotowanych przez 26 drużyn, w ramach  regulaminowego konkursu, który oceniała komisja w składzie: Anastazja Kołodziej – przewodnicząca, Anna Cudejko, Teresa Mrugacz, Anna Zelek. Dodatkowo członkowie Komisji obejrzeli złożone przez 26 grup uczestniczących w rajdzie kompozycje patriotyczne i sporządzono protokół, który został odczytany w drugim dniu rajdu.
    Na zakończenie pierwszego dnia rajdu, zaprezentował się podczas wieczornego spotkania, kwintet Kabaretu ,,Loch Camelot” z Krakowa, śpiewając pieśni patriotyczne i wojskowe - karaoke wspólnie z uczestnikami rajdu. Był to ostatni punkt tego wieczoru.
    Drugiego dnia rajdu, wszyscy uczestnicy ze swoich punktów noclegowych wyruszyli na cmentarz wojskowy na Jastrząbce w Kamionce Małej, gdzie o godz. 11.00 odbyła się patriotyczna Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Tadeusza Skury i w oprawie muzycznej Orkiestry Dętej z Krosnej. Po zakończeniu Mszy Św. został odczytany list od posła Wiesława Janczyka oraz rozdano dyplomy, nagrody, statuetki i podziękowania wszystkim uczestnikom rajdu.   

Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce: DrużynaA36

                                   ,,TOPORCZYKI” SP Żegocina

                                   ,,SKAMANDRYCI” PSP Rajbrot

                                   ,,LEGION PRESTIŻU” ZSP Laskowa

                                   ,,DESZCZÓWKI” ZSP Wietrzychowice

                                   ,,ORŁY” SP Krosna

II miejsce: Drużyna

                                   ,,KAROLINKI” SP Rozdziele

                                   ,,SOKOŁY” SP Kamionka Mała

                                   ,,SECHLOŃSKIE DZIOPY I TRZY CHŁOPY” SP Sechna

                                   ,,ŁĄKIECKIE ORŁY” PSP Łąkta Dolna

                                   ,,BEZ NAZWY” ZSP Ujanowice

III miejsce: DrużynaA56

                                   ,,CZTERDZIEŚCI I CZTERY” SSM Rozdziele

                                   ,,GIMNAZJUM ŻEGOCINA” ZS Żegocina

                                   ,,SOKOŁY” SP Jaworzna

                                    ,,ŻMIĄCKA BRYGADA” SP Żmiąca

                                   ,,EKONOM I SPÓŁKA” ZS Limanowa

Za udział:

                                   ,,MIŁKI” ZSP Wietrzychowice

                                   ,,BABECZKI Z RODZYNKAMI” ZSP Laskowa

                                   ,,DZIEWCZYNY Z GRANATEM” ZSP Laskowa

                                   ,,BROTKI” ZSP Wietrzychowice

                                   ,,ORZEŁ BIAŁY” ZSP Mszana Górna

                                   ,,ROZENTUZJAZMOWANI INDYWIDUALIŚCI” ZSP Laskowa

                                   ,,MARYNARZE” SP Rozdziele

                                   ,,BAJERAKI” ZSP Ujanowice

                                   ,,CYPRIANKI” PSP Bochnia

                                   ,,KAMILKI” PSP Bochnia

                                   ,,EKONOM TEAM” ZS Limanowa

Komisja podkreśliła duże zaangażowanie uczestników rajdu w przygotowanie:  wiązanek, kompozycji oraz poezji i pieśni patriotycznych.
    Na zakończenie rajdu, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce Małej zorganizowali gorący posiłek dla wszystkich uczestników tej imprezy.
        Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tego jubileuszowego rajdu, a jego uczestnikom gratulujemy patriotycznej postawy.

 

„Na nowy świętej wolności siew !
I wy pójdziecie pomni spuścizny...”
 Jerzy Żuławski „Synkowie moi”

XX  MŁODZIEŻOWY    RAJD    TURYSTYCZNY
„Szlakiem   cmentarzy   I   wojny   światowej
Żegocina 10 – 11 listopada 2017 r.

Organizatorzy:

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej

Patronat  honorowy:

Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz
Wójt Gminy w Laskowej Czesław Stanisławczyk

CELE:

 • Uczczenie pamięci poległych w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości,
 • Zapoznanie z przebiegiem operacji łapanowsko – limanowskiej oraz poznanie zabytków z nią związanych,
 • Popularyzacja walorów turystycznych Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego – jako terenów usłanych cmentarzami z I wojny światowej.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.

I. WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 1. Szkoły bądź placówki oświatowo - wychowawcze zgłaszają drużyny 10-osobowe (9 uczniów + 1 opiekun) złożone
  z młodzieży szkół podstawowych (klasy V-VII) i gimnazjów oraz szkół średnich w terminie do dnia 31 października 2017 r. do Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wraz  z wpisowym - 20 zł od osoby  i podaniem trasy (druki w załączeniu). Udział  nauczycieli - opiekunów jest bezpłatny.
 1. Na rajd należy zabrać:
 • Pantofle, śpiwory (ewentualnie koce),
 • Znicze do zapalenia na odwiedzonych cmentarzach,
 • Przedmioty higieny osobistej.
 1. Każda drużyna winna przygotować 1 wieniec lub inną kompozycję do złożenia na cmentarzu na ,,Jastrząbce” podczas uroczystego zakończenia rajdu.

Wieniec lub inna kompozycja winna być  wykonana z łatwo dostępnych i nie kosztownych elementów np. jedlina, suche liście kolorowe, zasuszone owoce runa leśnego, zioła, kwiaty polne, itp. Każdy wieniec będzie podlegał ocenie przez Komisję Rajdu, z których najpiękniejsze będą wyróżnione nagrodami.

 1. W związku z tym, każda drużyna winna dostarczyć we własnym zakresie swój wieniec najpóźniej w pierwszym dniu rajdu (10.11.2017 r.) do godz. 10.00 do organizatorów.
 1. Ponadto każda drużyna winna przygotować 1 wiersz lub 1 pieśń patriotyczną i przystąpić do konkursu poezji i pieśni patriotycznych z okresu I wojny światowej, który odbędzie się w ramach uroczystego spotkania uczestników rajdu. Prezentacje oceniała będzie Komisja, przyznając dodatkowe punkty do oceny całościowej drużyny.
 1. Szkoła (placówka oświatowo – wychowawcza) odpowiada za ubezpieczenie drużyny, jej strój i ekwipunek.

II. ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. W ramach wpisowego: 1 nocleg (szkoły, baza noclegowa CKSiT ) gorący posiłek 10 listopada (obiado-kolacja), 11 listopada (śniadanie). Ponadto: obsługę przewodnicką, nagrody, dyplomy, pamiątki, odwóz  po zakończeniu rajdu.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące punktów zbornych do wyruszenia  na  trasy  drużyny otrzymają po zgłoszeniu uczestnictwa drogą telefoniczną.
 3. Telefony kontaktowe organizatorów:

- CKSiT w Żegocinie (014) 61 32 035
- GOKSiT w Laskowej (018) 33 33 005

III. Program:

 10 listopada (piątek):

9.00 – 10.00  - Wyjście na trasy, dostarczenie wieńców.
15.00 – 16.00  - Przyjęcie drużyn w CKSiT w Żegocinie, przydział rozkwaterowania.                                     
16.00 – 18.00  -  Obiado – kolacja – czas wolny
18.00 – 19.30  - Okolicznościowe spotkanie uczestników, wykład historyczny. Konkurs poezji i pieśni patriotycznej.
19.30 – 21.30 – koncert artystyczno – patriotyczny.
21.30 – 22.00 – rozwiezienie grup na noclegi.

 11 listopada (sobota):

7.00 –   8.30 – Śniadanie w CKSiT w Żegocinie.
8.30 – 10.45 – Przemarsz z CKSiT w Żegocinie na ,,Jastrząbkę”w Kamionce  (w razie deszczu  przewóz autokarem).
10.45 – 11.00 – Uroczyste składanie wieńców przez delegacje drużyn.
11.00 – 12.00 – Udział w uroczystej Mszy Świętej na cmentarzu wojennym na „Jastrząbce”.
12.00 – 12.30 –  Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów. Zakończenie rajdu – zejście do autobusów (strona limanowska do Kamionki, strona bocheńska na „Górolowy Dzioł” Rozdziele/Kamionka.
12.30 – 13.00 – Rozwiezienie uczestników autokarami do miejsca zamieszkania

IV. TRASY na dzień 10 listopada 2017 r. :

Nr trasy

Przebieg trasy

Przybliżony czas przejścia

1.

Cmentarz nr 358 Laskowa
Cmentarz 303 Rajbrot
Cmentarz 304 Łąkta Górna
Cmentarz 301 – 301 Żegocina

6 godzin

    2.

Limanowa Krzyż na Miejskiej Górze
- Cmentarz 359 ,,Na Korabiu”
- Cmentarz 358 Laskowa – Jabłoniec – Rozdziele – Cmentarz 301 – 302 Żegocina

7 - 8 godzin

3.

Cmentarz 310 Królówka
- Cmentarz 308 Muchówka
- Cmentarz 305 – 307 Łąkta Dolna
- Cmentarz 301 – 301 Żegocina

6 godzin

Trasa na dzień 11 listopada 2017 r.:
Żegocina - Rozdziele – Cmentarz 357 Kamionka Mała (Jastrząbka )

Karta zgłoszenia na Rajd 2017 pobierz

01 27 DSC 0534Kultura regionalna w Beskidzie Wyspowym kwitnie i powstaje coraz więcej zespołów i kapel o czym można było się przekonać na Beskidzkiej Podkówecce w Mszanie Dolnej, festiwalu który odbył się 17 września 2017r.  Na Beskidzkiej Podkówecce w Mszanie Dolnej wystapiło blisko 400 artystów z 11 zespołów regionalnych Beskidu Wyspowego !!

Komisja w składzie:
1. Marek Harbaczewski – choreograf
2. Benedykt Kafel – etnograf
3. Piotr Lulek – regionalista, muzyk
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 zespołów (w tym 5 dziecięcych i 6 dorosłych), postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Kategoria dziecięca:
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) każda ufundowane przez firmę „Usługi Transportowe Antoni Porębski” otrzymują zespoły:
„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
„Prymni” z Ponic
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) każda ufundowane przez Kancelarię Notarialną Czesława Szynalika otrzymują zespoły:
„ Olszowianie” z Olszówki
„Cyrniawa” z Krzeczowa
- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł (czterystu złotych) otrzymuje zespół:
„Mali Węglowianie” z Węglówki

005 9171805Kategoria dorosłych:
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „KADBUD Kazimierz Dudzik” i Firmę „Gracja Agata Żądło” otrzymują zespoły:
„Przyszowianie” z Przyszowej
„Jurkowianie” z Jurkowa
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „PSB Mrówka Edward Kołodziejczyk” oraz Stowarzyszenie „Lubogoszcz” otrzymują zespoły:
„Kijom Worci” z Pisarzowej
„Gorce” z Kamienicy
- dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł (trzysta złotych) każda oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „BOGMAR Mariusz Grzyb, Małgorzata Grzyb” i Odkrywcy Beskidu Wyspowego otrzymują zespoły:
„Łąkta” z Łąkty Górnej
„Dolina Słomki” z Przyszowej

Tegoroczny Festiwal reprezentował wysoki i wyrównany poziom artystyczno-merytoryczny, komisja widzi potrzebę kontynuowania w/w Festiwalu w środowisku regionalnym i lokalnym w latach następnych.
Więcej fotografii na stronie www.facebook.com/pg/odkryjbeskidwyspowy/
Tekst na podstawie www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy

 

Rekord odwiedzin Powiatu Bocheńskiego, na jubileuszowej 10 edycji Weekendu z Zabytkami został pobity. 2 i 3 września odwiedziło nas ponad siedem tysięcy osób. Mieszkańcy powiatu bocheńskiego i turyści tłumnie zwiedzali zabytki. Na weekendowej mapie znalazło się aż 44 punkty, odbywało się też kilkanaście atrakcji towarzyszących. Udostępnione były nowe zabytki, a także te, które rokrocznie biją rekordy popularności.

W tym roku pogoda nie rozpieszczała zwiedzających, jednak niezmiernie cieszymy się, że nie zawiedli i tak chętnie i licznie zwiedzali powiat i uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach. Zapraszam za rok- mówi Ludwik Węgrzyn , Starosta Bocheński.

Jak co roku najwięcej turystów odwiedziło Kopalnię Soli w Bochni. Pomimo że była częściowo płatna pod ziemię zjechało ponad 1,5 tys. osób. Rekordowa liczba zwiedzających odwiedziła także Zamek w Wiśniczu (1 400) oraz Winnicę w Łazach (600) i Muzeum Motyli (650). Dużym zainteresowaniem cieszyło się Muzeum st. Fischara w Bochni (333) czy Klasztor Karmelitów na terenie Zakładu Karnego w Wiśniczu (399).
Zespół Dworsko Pałacowy w Zbydniowie (200) i Muzeum Pamiątek po Janie Matejce (150)  to kolejne obiekty do którego tłumnie przybywały wycieczki turystów. Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie (215) i Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (260)cieszył się również dużym zainteresowaniem. Dużym zaskoczeniem dla właścicieli Frankówki Małej w Cichawce (150) było zainteresowanie warsztatami kulinarnymi „heca z Pieca”, w których  udział brały całe rodziny. Pogoda nie odstraszyła również uczestników rowerowej gry terenowej(30), którzy wyruszyli w pościg, aby powstrzymać rabusia i odebrać mu najcenniejszy spośród zrabowanych dóbr – legendarny Łup Szyca. Liczne grupy wzięły udział w zwiedzaniu tras (20) czy cmentarzy  żydowskich(40), szlaku Króla Kazimierza (30) czy spacerach w Wiśniczu (20)i Lipnicy(20), a także bocheńskiej Bazyliki św. Mikołaja(50). Gminę Żegocina odwiedziło łącznie 72 osoby: (60) Galerie Wiejską, (12)   Kościół św. Jakuba w Rozdzielu ).
Tak naprawdę najbardziej cieszy fakt, że turyści odwiedzili każde miejsca z naszej mapy, nie było takiego obiektu, miejsca czy atrakcji, która nie spotkałaby się z zainteresowaniem.

Źródło: Katarzyna Kępa- Hamuda Starostwo Powiatowe w Bochni

 

Starostwo Powiatowe w Bochni w pierwszy weekend września organizuje „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego” (w tym roku wypada w dniach 2 i 3 września). Wydarzenie to przybrało już charakter cykliczny, a jego ideą jest udostępnienie mieszkańcom i turystom najciekawszych obiektów i miejsc znajdujących się na terenie Powiatu. 
Są to miejsca na co dzień niedostępne, bądź takie których zwiedzanie wiąże się z opłatami. Dzięki uprzejmości wielu osób zarządzających instytucjami kultury, chcemy przybliżyć zwiedzającym piękno Ziemi Bocheńskiej.
Wstęp do muzeów i zwiedzanie zabytków jest darmowe! Jedynym wyjątkiem jest Kopalnia Soli w Bochni, gdzie ustalony został 50% rabat na zjazdy.
Jest to doskonała okazja by mieszkańcom i turystom przypomnieć, że Powiat Bocheński to nie tylko solny gród, z najstarszą kopalnią soli, ale wiele innych ciekawych miejsc o fascynującej historii i wspaniałych zabytkach!
Na turystów i mieszkańców czeka wiele niecodziennych atrakcji. min. wykłady, prelekcje, rajd rowerowy, warsztaty kulinarne, jak również warsztaty rodzinne dotyczące dziedzictwa regionalnego i historycznego bocheńszczyzny.
W naszej gminie można zobaczyć dwa obiekty:  
1. Kościół pw. Św. Jakuba w Rozdzielu Zwiedzanie: sobota 2.09 w godz. 13.00-16.00 wejście z przewodnikiem o pełnych godzinach
2.  Izba Regionalna i Galeria Wiejska w Żegocinie Zwiedzanie: sobota 2.09 w godz. 12.00-16.00 wejście z przewodnikiem

Zapraszamy.

Źródło: http://zabytki.powiatbochenski.pl