Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@interia.pl

Telefon  14 613 20 35

Aktualności

01 27 DSC 0534Kultura regionalna w Beskidzie Wyspowym kwitnie i powstaje coraz więcej zespołów i kapel o czym można było się przekonać na Beskidzkiej Podkówecce w Mszanie Dolnej, festiwalu który odbył się 17 września 2017r.  Na Beskidzkiej Podkówecce w Mszanie Dolnej wystapiło blisko 400 artystów z 11 zespołów regionalnych Beskidu Wyspowego !!

Komisja w składzie:
1. Marek Harbaczewski – choreograf
2. Benedykt Kafel – etnograf
3. Piotr Lulek – regionalista, muzyk
po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 zespołów (w tym 5 dziecięcych i 6 dorosłych), postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

Kategoria dziecięca:
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) każda ufundowane przez firmę „Usługi Transportowe Antoni Porębski” otrzymują zespoły:
„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
„Prymni” z Ponic
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne po 500,00 zł (pięćset złotych) każda ufundowane przez Kancelarię Notarialną Czesława Szynalika otrzymują zespoły:
„ Olszowianie” z Olszówki
„Cyrniawa” z Krzeczowa
- III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 400,00 zł (czterystu złotych) otrzymuje zespół:
„Mali Węglowianie” z Węglówki

005 9171805Kategoria dorosłych:
- dwa równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł (pięćset złotych) oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „KADBUD Kazimierz Dudzik” i Firmę „Gracja Agata Żądło” otrzymują zespoły:
„Przyszowianie” z Przyszowej
„Jurkowianie” z Jurkowa
- dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł (czterysta złotych) oraz nagrody specjalne w wysokości po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „PSB Mrówka Edward Kołodziejczyk” oraz Stowarzyszenie „Lubogoszcz” otrzymują zespoły:
„Kijom Worci” z Pisarzowej
„Gorce” z Kamienicy
- dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł (trzysta złotych) każda oraz nagrody specjalne po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda ufundowane przez Firmę „BOGMAR Mariusz Grzyb, Małgorzata Grzyb” i Odkrywcy Beskidu Wyspowego otrzymują zespoły:
„Łąkta” z Łąkty Górnej
„Dolina Słomki” z Przyszowej

Tegoroczny Festiwal reprezentował wysoki i wyrównany poziom artystyczno-merytoryczny, komisja widzi potrzebę kontynuowania w/w Festiwalu w środowisku regionalnym i lokalnym w latach następnych.
Więcej fotografii na stronie www.facebook.com/pg/odkryjbeskidwyspowy/
Tekst na podstawie www.facebook.com/odkryjbeskidwyspowy