Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@interia.pl

Telefon  14 613 20 35

   Instytucja nasza, zwana Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie powstała w 1998 r.na mocy Uchwały Nr XXV/178/98 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  w Żegocinie.Tą samą Uchwałą zatwierdzono i nadano nam statut, na podstawie którego podjęliśmy działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki  w Gminie Żegocina.

   W pierwszych latach działalności (1998 – 1999) bazą naszą była maleńka ”Wikarówka” użyczona przez parafię Żegocina ( 2 pokoje biurowo-magazynowe) gdzie organizowane były spotkania, próby kapeli, zespołu muzycznego i grupy folklorystycznej „Żegocina”. Podjęliśmy się także reaktywacji orkiestry dętej oraz utworzyliśmy sekcję piłki nożnej Klubu Sportowego „Beskid” w Żegocinie.

  W 1999 roku w ramach realizacji wielkiego projektu inwestycyjnego pn. Podgórski Obszar Agroturystyczny „Gościna u Żegoty” współfinansowanego z pomocowych środków unijnych w ramach programu „TOURIN  III„ Gmina Żegocina uzyskała: obiekt Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr Turystyki Wiejskiej, Regionalną Karczmę „U Żegoty” w Żegocinie, Kort Tenisowy w Żegocinie i 6 gospodarstw agroturystycznych w Bełdnie, Żegocinie i w Bytomsku. Dało to nowe warunki o wysokim jak na ówczesne czasy standardzie do działalności w zakresie kultury, sportu i turystyki, a szczególnie promocji gminy jako regionu turystyki wiejskiej. Dalsze 5 lat to wielka promocja gminy Żegocina, którą  prowadziliśmy głownie z partnerami z projektu „Gościna u Żegoty”.....

   W 2000 rok weszliśmy ”Wielkim Balem Sylwestrowym” w nową bazę lokalową - własny obiekt: z salą widowiskową (200 miejsc) z zapleczem kuchennym ,salą dydaktyczną (40 miejsc), klubem „Relaks”(40 miejsc) z zapleczem kuchennym, bazą noclegową (35 miejsc) oraz pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki, Galerii Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dało to nam nowe możliwości do prowadzenia działalności turystycznej, wynajmu sal i pomieszczeń, oraz organizowania kulturalnej działalności środowiskowej. W strukturę organizacyjną CKSiT włączone zostały 4 świetlice wiejskie jako filie: w  Łąkcie Górnej, Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie.

Powstają nowe sekcje i kluby oraz zespoły amatorskie:
1999 -  2000 r. Kapela Ludowa CKSiT,
1998 – 2000 r. Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
2006 r. Zespół Pieśni i Tańca „Łąkta”,
2008 r. Dziecięcy i Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „Łąkta”,
2009 r. Klub Seniora i Zespół Śpiewaczy „Melodia” Klubu Seniora,
oraz liczne sekcje i zespoły muzyczne, taneczne, rękodzielnicze, rekreacyjne, kursy wiedzy i umiejętności.

Ostatnie lata przyniosły aktywizację środowisk kobiecych, powstały Koła Gospodyń Wiejski w: Łąkcie Górnej, Żegocinie, Rozdzielu i Bytomsku.
Od kilku lat organizujemy wypoczynek  dzieci i młodzieży: „Półkolonie  Letnie” i „Ferie z Nami”.

Rok 2016/2017 to („nasze najmłodsze dziecko”) „Żegotka” Kino za Rogiem w Żegocinie....

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wypracowało sobie w środowisku gminy Żegocina oraz w regionie znaczącą pozycję w zakresie realizacji imprez, udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej innym organizatorom oraz służenia bazą lokalową i techniczną.

Filarem  naszej działalności jest Roczny Kalendarz Imprez Wiodących (głównie cyklicznych), wokół którego planujemy, programujemy i realizujemy naszą działalność.

Zapraszamy wszystkich” komu w sercu gra „do nas, do zespołów, sekcji zainteresowań, klubów, kina oraz do udziału w licznych przeglądach, konkursach i prezentacjach.

Zapraszamy na nasze imprezy!

Zapraszamy do szeroko rozumianej współpracy!

Z kulturalnym pozdrowieniem i wyrazami szacunku
Mieczysław Kędra
Dyrektor z pracownikami