Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@interia.pl

Telefon  14 613 20 35

Zespół ,,MELODIA” zrzesza członków Klubu Seniora ,,ŻEGOTA”.  Powstał w 2007 r.  z inicjatywy Stanisławy Tabor – pierwszej szefowej Klubu Seniora oraz Mieczysława Kędry – Dyrektora CKSiT w Żegocinie, który finansował pierwszych instruktorów grupy śpiewaczej. Byli nimi kolejno: Jan Winiewski, Andrzej Lis, Grzegorz Kołodziej, a obecnie Antoni Kęska.           
W swoim  repertuarze zespół posiada głównie dawne, dziś zapomniane, tradycyjne piosenki, chętnie śpiewane przez mieszkańców.