Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@interia.pl

Telefon  14 613 20 35

  Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy I Wojny Światowej ,,Jak Oni  w 1914 roku ...” jest organizowany co roku w dniach 10 – 11 listopada. Organizatorami tej dwudniowej imprezy jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki  w Laskowej. Zgłoszone do organizatorów grupy dzieci i młodzieży, prowadzone są przez przewodników szlakami cmentarzy z I wojny światowej. Szlaki te przebiegają przez Gminę: Żegocina, Laskowa, Trzciana, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Łapanów  oraz   trasy   turystyczne  Beskidu  Wyspowego.
  Pieszy rajd turystyczny młodzieży szkolnej ma na celu kształtowanie postaw patriotycznych i popularyzacje walorów turystycznych Beskidu Wyspowego i Pogórza Wiśnickiego.
Corocznie rajd gromadzi około 300 osób – młodzieży szkolnej z powiatu bocheńskiego i powiatu limanowskiego.
  Impreza z roku na rok cieszy coraz większym zainteresowaniem. Zakończenie rajdu odbywa się na cmentarzu „Na Jastrząbce” w Kamionce Małej, Mszą Świętą i wręczeniem pamiątkowych pucharów i nagród.