Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@zegocina.pl

Telefon  14 613 20 35

KM
Odsłony: 1416

Bardzo dziękuje panu Krzysztofowi Pączkowi za wykonanie nowych elementów na placu zabaw przy świetlicy oraz panu Krzysztofowi Krajewskiemu za pomoc w pracach wykończeniowych.