Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@interia.pl

Telefon  14 613 20 35

Instruktor: Anna Zelek

Godziny otwarcia:
Wtorek       16.00 – 20.00
Czwartek   16.00 – 20.00
Piątek         16.00 – 21.00

Proponowane zajęcia:

  • Tenis stołowy,
  • Bilard,
  • Zajęcia plastyczne,
  • Gry stolikowe, piłkarzyki,
  • Zajęcia kulinarne,
  • Zajęcia muzyczno – taneczne

26 czerwca 2017r. (poniedziałek), piętnastoosobowa grupa, zgodnie z wakacyjnymi planami, udała się pieszo do Pasierbca.  Wśród uczestników były dzieci, młodzież i dorośli. Wyruszono o godz. 8.00 spod Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Pogoda dopisała i humor też.  O godzinie  10.30, po kilku postojach,  grupa dotarła już na miejsce, a  o 11. 00 w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, wzięła udział we Mszy św.

Potem był odpoczynek i czas wolny. Gdy wszyscy zregenerowali swoje siły, powrócono autokarem  do Rozdziela. Każdy z uczestników tej wyprawy czeka na kolejną wędrówkę po naszych pięknych okolicach.

Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w różnych zajęciach zorganizowanych. Jednymi  z nich są:  zajęcia muzyczno-taneczne lub plastyczno-techniczne.
Podczas tych  dzieci rozwijają swoje  zdolności manualne, estetyczne, taneczno-rytmiczne; kształtują wrażliwość na piękno. Niejednokrotnie charakter świetlicy tworzą dzieci i młodzież, które przychodząc, sugerują czego oczekują i jakie są ich potrzeby.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy oprócz zajęć zorganizowanych może korzystać według własnej inwencji  z gier oraz sprzętu świetlicowego.

Bardzo dużym zainteresowaniem w świetlicy cieszą się piesze wycieczki po okolicy. Są tanią i wspaniałą formą wypoczynku oraz receptą na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

W związku z organizacją różnych imprez i uroczystości, niejednokrotnie w świetlicy odbywały się spotkania organizacyjne z mieszkańcami wsi.

 

Świetlica Wiejska w Rozdzielu w swojej działalności kilkakrotnie organizowała dyskoteki dla dzieci i młodzieży z Rozdziela i nie tylko. Zawsze wszyscy, mali czy duzi świetnie się bawili. Obecnie również niejednokrotnie wspólnie ze Szkolnym Kołem Caritas działającym przy Zespole Szkół w Rozdzielu organizowane są tego typu imprezy, na których nie brakuje konkursów, zabaw z nagrodami. Często do współpracy włączani się również rodzice.

 

Dnia 15 grudnia 2009 roku, z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu odbyło się ,,Adwentowe Spotkanie", które równocześnie rozpoczęło realizację przez Stowarzyszenie  projektu ,,Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej".

 Mieszkańcy Rozdziela  szybko i spontanicznie przygotowywali wielką imprezę. Najpierw kilkakrotnie spotykali się w świetlicy, aby wspólnie ustalić plan całej imprezy, na której odbyła się prezentacja adwentowych pieśni, zwyczajów, opowieści o dawnych czasach adwentu oraz degustacja przysmaków. Nie brakowało pomysłów na prezentację tematu związanego z okresem adwentowym, który jest tak bliski mieszkańcom Rozdziela.
   Świetlica w ten wieczór przypominała wnętrze dawnej chłopskiej chałupy. Spotkanie przybrało charakter wielopokoleniowy. Były dzieci, młodzież oraz dorośli. Przybyłych gości i mieszkańców Rozdziela powitali pani Anna Zelek- animatorka życia kulturalnego tej wioski oraz pan Jan Marcinek - prezes zarządu Stowarzyszenia, który przedstawił zebranym cel tego spotkania, jak również omówił krótko założenia projektu, na który złożą się podobne spotkania we wszystkich wioskach Gminy Żegocina, a każde poświęcone będzie innym tradycjom żegocińskiego roku obrzędowego.
   Przybyli goście pogratulowali organizatorom przedsięwzięcia i życzyli, aby prezentowane zwyczaje i tradycje pielęgnować i przekazywać młodemu pokoleniu.
   Spotkanie w Rozdzielu było pierwszym z cyklu zaplanowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie spotkań promujących lokalną, ginącą kulturę. Ponieważ Rozdziele jest aktywne w zakresie kolędowania, jednogłośnie zdecydowano, że okres bożonarodzeniowy będzie również prezentowany przez Rozdziele. Tym razem impreza z prezentacją zaplanowana została na koniec stycznia w budynku Zespolu Szkół w Rozdzielu. Znowu prężnie przygotowano się do spotkania, mobilizując trzy pokolenia Rozdziela. Przedstawiony został okres bożonarodzeniowy. Były opowiadania o przeżywaniu Świąt, tradycyjne występy rozdzielskich  grup kolędniczych, wspólne śpiewanie kolęd.

 

W Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu odbywają się spotkania wielopokoleniowe, na których dzieci i młodzież dowiadują się ciekawych rzeczy. Poruszane są sprawy, które bardzo interesują młode pokolenie, a są odległe od ich rzeczywistości. Tego typu spotkania są żywą lekcją historii. Jest to zarazem wspaniała lekcja wychowawcza, gdzie dzieci i młodzież uczą się szacunku do ludzi starszych. Po wysłuchaniu opowieści, legend wygłoszonych przez starszych,  dzieci i młodzież dochodzi do wniosku, że rzeczywistość  w której przyszło im  żyć jest bardziej udoskonalona, ale czycha w niej więcej niebezpieczeństw, na które muszą mieć uszy i oczy otwarte. Starsi uświadamiają młodszym, że należy się cieszyć  z tego w jakich warunkach materialnych przyszło im żyć i doceniać, szanować przez to swoich rodziców.   

 

 Dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się w Świetlicy w Rozdzielu spotkania integracyjne. Kilkakrotnie już miały miejsce tego typu imprezy z udziałem dzieci i młodzieży należącej do zespołów i grup działających przy Zespole Szkół w Rozdzielu. Licznie zgromadzona młodzież bawi się doskonale. Nie brakuje piosenek, dowcipów. Rodzice (p. Aleksandra  Szewczyk, p. Elżbieta Ptaszek, p. Maria Wójtowicz) z ochotą pomagają  w przygotowaniu poczęstunku.

Do tej pory opiekę nad młodzieżą na tego typu imprezach sprawowali: p. Teresa Libera, Anna  Zelek oraz ks. Janusz Kras (opiekun ministrantów). Pyszne kiełbaski piekli: p. Stanisław Zelek, p. Janusz Szewczyk i p. Stanisław Pasionek

 

 

W Świetlicowych Spotkaniach Opłatkowych biorą udział dzieci, młodzież należąca do zespołu artystycznego ,,Grosik", Koła Caritas, działających przy ZS w Rozdzielu, ministranci, lektorzy, uczestnicy zajęć - sympatycy Świetlicy oraz rodzice, którzy pomagają przygotować te spotkania. Po złożeniu sobie życzeń i połamaniu się opłatkiem zawsze jest wspólne śpiewanie kolęd. Tego typu spotkania przebiegają zawsze w miłej i rodzinnej atmosferze.

 

Ogólnopolski program grantowy „Pożyteczne ferie” prowadzony był przez Fundację Wspomagania Wsi w latach między 2002 i 2014r.

Program ten miał na celu organizację ferii dla dzieci wiejskich, które nie wyjeżdżały w tym czasie ze swoich miejscowości. Jednym z wymogów konkursu było zorganizowanie zajęć w miejscu zamieszkania lub w jego okolicy. Zajęcia miały charakter edukacyjny, były pożyteczne i angażowały do współpracy rodziców oraz mieszkańców wsi. Feriom towarzyszyły hasła przewodnie, m.in. „Nie zapominajmy o sąsiadach”, „Moja miejscowość w Internecie”, „Nasi wspaniali sąsiedzi” i inne.  Wnioski o dotację mogły składać między innymi Świetlice Wiejskie.

Świetlica w Rozdzielu  kilkakrotnie w swej działalności pozyskiwała środki od Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie tego typu wypoczynku. Zajęcia odbywały się w świetlicy w Rozdzielu. W ramach projektu, uczestnicy  mieli możliwość skorzystania z wyjazdu do teatru, kina oraz wielu innych ciekawych atrakcji. Podsumowaniem każdych ,,Pożytecznych Ferii” były działania zorganizowanie dla społeczności lokalnej- spotkania,  na których prezentowano dorobek projektu.  Zajęcia prowadzone były z 40-osobową grupą dzieci i młodzieży

 

III Gminny Przegląd Grup Kolędniczych odbył się 28 stycznia 2006 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Podobnie jak poprzedni został  zorganizowany wspólnie z Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocine. Uczestniczyło w nim siedem grup kolędniczych.

Wystąpili:
- Grupa Kolędnicza ,,Herody”, ,,Żegockie Gwiazdy”z PSP w Żegocinie-opiekun: Anna Rogala, Anna Maurer
- Grupa Kolędnicza ,,Zapustnicy”, ,,Herody” z PSP w Bytomsku–opiekun: Barbara Janicka- Mikus, Katarzyna Widła, Lucyna Nowak
- Grupa kolędnicza z ZS w Łąkcie Górnej- opiekun: Anna Kępa
- Grupa Kolędnicza ,,Herody”, ,, Pastuszki” z ZS w Rozdzielu-opiekun: Anna Zelek

Sala rozdzielskiej świetlicy zapełniła się nie tylko mieszkańcami Rozdziela, ale także gośćmi z pozostałych wiosek gminy. Niektórzy przybyli z daleka, chcąc oglądać występy dzieci i wnuków. Nie żałowali, bo impreza była udana, a poziom artystyczny występów większości grup wysoki. Ze względu na dużą liczbę uczestników i widzów oraz łatwiejsze dotarcie w zimie do miejsca, opiekunowie grup zaproponowali, aby następne przeglądy odbywały się w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie.