Żegocina 378

32-731 Żegocina
email: cksit@zegocina.pl

Telefon  14 613 20 35

KM
Odsłony: 1575

Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w różnych zajęciach zorganizowanych. Jednymi  z nich są:  zajęcia muzyczno-taneczne lub plastyczno-techniczne.
Podczas tych  dzieci rozwijają swoje  zdolności manualne, estetyczne, taneczno-rytmiczne; kształtują wrażliwość na piękno. Niejednokrotnie charakter świetlicy tworzą dzieci i młodzież, które przychodząc, sugerują czego oczekują i jakie są ich potrzeby.

Dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlicy oprócz zajęć zorganizowanych może korzystać według własnej inwencji  z gier oraz sprzętu świetlicowego.

Bardzo dużym zainteresowaniem w świetlicy cieszą się piesze wycieczki po okolicy. Są tanią i wspaniałą formą wypoczynku oraz receptą na zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży.

W związku z organizacją różnych imprez i uroczystości, niejednokrotnie w świetlicy odbywały się spotkania organizacyjne z mieszkańcami wsi.