KGW "Aktywna Żegocina"

Koło Gospodyń Wiejskich "Aktywna Żegocina" zostało utworzone  w dniu  23 maja 2023 roku jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną, społeczną organizacją mieszkańców wsi Żegocina, wspierającą rozwój przedsiębiorczości i aktywnie działąjącą na rzecz środowisk wiejskich. 

Siedziba koła znajduję się w budynku Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Głównym celem koła jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Ponadto Koło Aktywna Żegocina dba o rozwój kultury ludowej, rozwój kultury kulinarnej oraz wspieranie działań grup artystycznych i zespołów regionalnych. 

TOP Skip to content