|
Klawisze dostępności

Klawisze dostępności

Przejdź do treści strony: ALT + 1
Mapa witryny: ALT + 2
Wersja kontrastowa: ALT + 3
ALT + 4
ALT + 5
ALT + 6
Rozmiar tekstu ALT + 7
ALT + 8
ALT + 9
|
Kontrast:
|
Rozmiar tekstu:
|
BIP | Żegocina 378, 32-731 Żegocina cksit@zegocina.pl 14 613 20 35

Klub Seniora "Żegota"

5 czerwca 2007 r. z inicjatywy pani Stanisławy Tabor, odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich chętnych do działania w Klubie Seniora. Spotkania odbywały się systematycznie w ostatni czwartek miesiąca. Członkowie chętnie uczestniczyli w spotkaniach towarzyskich, ogniskach, warsztatach, wycieczkach pieszych i autokarowych.

Odbyli je do:

- źródełka św. Franciszka,
- do Sanktuarium w Pasierbcu,
- do Ludźmierza, Stadnik,
- do Kopalni Soli w Bochni, w Pieniny.

Organizowali wystawy prac wykonanych własnoręcznie. Promowali prace artystyczne na imprezach, poza miejscem zamieszkania.W październiku 2008 r. dzięki przychylności dyrektora CKSiT pana Mieczysława Kędra powstał Zespół Śpiewaczy ,,MELODIA”. Swoim śpiewaniem seniorzy uświetniali imprezy i uroczystości organizowane w miejscu zamieszkania i poza.

W 2011 r. o działalność Klubu została zawieszona ze względu na odejście pani Stanisławy Tabor. Wznowienie nastąpiło w 2012 r. i na nową szefową Klubu wybrano panią Annę Cudejko, a zespół ,,MELODIA” poprowadził pan Grzegorz Kołodziej. Seniorzy wznowili spotkania i w każdy wtorek spotyka się grupa rękodzieła. Seniorzy uczestniczyli w projekcie ,,Szlachetne Dłonie”, a w  2014 r. w projekcie ,,Nowy Wiek Kultury 60+”. Realizując projekt 60+, wyjechali na warsztaty do Janowic a na podsumowanie przygotowali ,,Wesele Boryny” z Chłopów. W tym też roku, zrodziła się myśl założenia Stowarzyszenia. Opracowano Statut, który w 2015 r., został zarejestrowany w Sądzie. Opracowano plan pracy, wybrano Zarząd i nazwę. Obecnie działa Stowarzyszenie – Klub Seniora ,,Żegota”, który ma siedzibę w pokoju nr 3 w budynku CKSiT.

Stowarzyszenie opracowało swoje logo. Zgodnie z planem spotkania grupy rękodzieła, odbywają się we wtorki, organizowane są wyjazdy na ciepłe źródła do Szaflar. Odbyła się wycieczka krajoznawcza do Łańcuta, piesza wycieczka na Górę Kamionna. Organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wieczorki. Ostatnio z okazji Dnia Seniora oraz ,,Andrzejki”.

Używamy plików cookies.

Zamknij