Historia

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie powstało w 1998 r. na mocy Uchwały Nr XXV/178/98 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie utworzenia Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie. Tą samą Uchwałą zatwierdzono i nadano nam Statut, na podstawie którego podjęliśmy działalność w zakresie kultury, sportu i turystyki w Gminie Żegocina.

W pierwszych latach działalności (1998 – 1999) naszą bazą była maleńka ”Wikarówka”, użyczona przez parafię Żegocina. W jej skład wchodziły zaledwie 2 pokoje biurowo-magazynowe, gdzie organizowane były spotkania, próby Kapeli, Zespołu muzycznego i Grupy folklorystycznej „Żegocina”. Ówczesny Dyrektor oraz pracownicy podjęli się także reaktywacji Orkiestry Dętej oraz utworzyli sekcję piłki nożnej Klubu Sportowego „Beskid” w Żegocinie.

Budowa CKSiT

Budowa CKSiT

W 1999 roku, w ramach realizacji wielkiego projektu inwestycyjnego pod nazwą Podgórski Obszar Agroturystyczny „Gościna u Żegoty” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach programu TOURIN III, Gmina Żegocina wybudowała obiekt Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr Turystyki Wiejskiej, Regionalną Karczmę „U Żegoty”, Kort Tenisowy w i 6 gospodarstw agroturystycznych: w Bełdnie, Żegocinie i w Bytomsku. Dało to nowe warunki o wysokim jak na ówczesne czasy standardzie do działalności w zakresie kultury, sportu i turystyki, a szczególnie promocji gminy jako regionu turystyki wiejskiej. Dalsze 5 lat to wielka promocja gminy Żegocina, którą prowadzono głownie z partnerami z projektu „Gościna u Żegoty”.

W 2000 rok weszliśmy ”Wielkim Balem Sylwestrowym” w nową bazę lokalową – własny obiekt z salą widowiskową (200 miejsc) z zapleczem kuchennym, salą dydaktyczną (40 miejsc), Klubem „Relaks” (40 miejsc) z zapleczem kuchennym, bazą noclegową (35 miejsc) oraz pomieszczeniami dla Gminnej Biblioteki, Galerii Wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Dało nam to nowe możliwości do prowadzenia działalności turystycznej, wynajmu sal i pomieszczeń, oraz organizowania kulturalnej działalności środowiskowej. W strukturę organizacyjną CKSiT włączone zostały 4 świetlice wiejskie jako filie: w Łąkcie Górnej, Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie.

Rok 2016/2017 to utworzenie Kina za Rogiem „Żegotka”, dzięki współpracy z siecią „Kin za rogiem”. Kolejne lata to czas rozwoju naszej działalności statutowej, na bieżąco dostosowywanej do aktualnych trendów oraz potrzeb mieszkańców. Na przestrzeni wszystkich lat, aż do roku obecnego, Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie wypracowało sobie w środowisku gminy Żegocina oraz w regionie znaczącą pozycję w zakresie realizacji imprez, udzielenia pomocy merytorycznej i technicznej innym organizatorom oraz służenia bazą lokalową i techniczną.

Budowa CKSiT

Filarem naszej działalności jest od lat Roczny Kalendarz Imprez Wiodących (głównie cyklicznych), wokół którego planujemy, programujemy i realizujemy naszą działalność.

W 2021 roku w wyniku zmian organizacyjnych, zrezygnowano z dalszego prowadzenia „Kina za rogiem”, pozostawiając salę audiowizualną z pełnym wyposażeniem oraz podtrzymując możliwości organizowania seansów dla grup zorganizowanych. Swoją działalność zakończyły również świetlice wiejskie, a cała działalność Centrum Kultury, Sportu i Turystyki skupiła się w głównym budynku zlokalizowanym w Żegocinie.

W 2022 roku, dzięki dofinansowaniu z LGD Dolina Raby wykonano pierwszy w historii, gruntowny remont sali widowiskowej Centrum Kultury – wymieniono instalację elektryczną, drzwi oraz okna, pomalowano ściany, wycyklinowano parkiet, zakupiono nowe stoły, krzesła, lampy, a także zasłony oraz kurtynę sceny. Dzięki remontowi, sala zyskała nowoczesny wygląd, stając się wizytówką CKSiT.

W chwili obecnej oferujemy szereg zajęć sportowych i artystycznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Prowadzimy także otwarte sekcje stałe, takie jak Grupa Teatralna ODEON, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy Łąkta, czy Klub Podróżnika.

Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich chętnych: do zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, konkursach i prezentacjach.

TOP Skip to content